top of page

Budget

De hoogte van het beschikbare budget bepaalt in belangrijke mate de keuze voor een locatie en de omvang en invulling van het programma. Als er nog geen budget vaststaat, kan de opdracht ook zijn om rekening houdend met de overige randvoorwaarden eerst met een globale invulling en daarmee samenhangende begroting te komen.


Voordat een werkgroep echt aan de slag kan met de organisatie van een herdenking, moet helder zijn wat het beschikbare budget is en of fondsenwerving ook onderdeel is van hun opdracht. Als fondswerving nodig blijkt, is het vragen om bijdragen in natura ook een optie. Bijvoorbeeld kan gevraagd worden om diensten of producten gratis, of tegen een gereduceerd tarief, beschikbaar te stellen. Duidelijk moet zijn of het wel of niet de bedoeling is dat deelnemers een bijdrage leveren of bijvoorbeeld zelf betalen voor de lunch, en voor koffie en thee. Dit is niet ongebruikelijk.

 

Onder uitvoering is een overzicht van mogelijke kostenposten te vinden.

bottom of page