top of page

Doel

Voordat de werkgroep aan de slag gaat met de uitwerking van het programma, is het belangrijk om de verwachtingen van de doelgroep helder te hebben. Waar gaat het om in de bijeenkomst en wat moet het vooral ook niet worden? Wat is de sfeer en uitstraling?

Het gaat daarbij in de opdracht nog niet om de details, maar om één of twee zinnen die de kern aangeven, bijvoorbeeld:
 

  • “Het is een jaarlijkse herdenking op de dag waarop de ramp plaatsvond, voor en door direct betrokken zelf georganiseerd. Een moment om onze dierbaren in herinnering te roepen en om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.”

  • “We willen dat eens in de vijf jaar in de hele samenleving wordt stilgestaan bij het leed dat de ramp veroorzaakt heeft.”

  • “Ons staat voor ogen om één keer een gezamenlijke herdenking te organiseren op de rampplek zelf. Daarbij herdenken we alle Nederlandse en buitenlandse slachtoffers. Dit wordt geen terugkerend ritueel; iedereen heeft verder zijn eigen plekken en momenten om te herdenken.”

  • “Zolang de toedracht van de ramp niet helder is willen we één keer in het jaar bij elkaar komen en een helder signaal afgeven dat we antwoorden willen hebben.”

  • “Eens in het jaar willen we als lotgenoten elkaar ontmoeten, ervaringen delen en elkaar bemoedigen.”


Soms is het daarbij makkelijker om (ook) aan te geven wat het niet is:

  • “Het is geen plek en moment voor individueel afscheid”

  • “Het is niet het moment voor politieke statements”

  • “Het is geen herdenking voor alle slachtoffers van geweld/natuurrampen/etc. maar specifiek voor …”

Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, zegt de doelstelling ook al iets over de schaalgrootte: gaat het om een lokale herdenking, of om een landelijke of zelfs internationale bijeenkomst? Wie worden herdacht (alleen Nederlandse slachtoffers of alle slachtoffers?). En wie worden daarbij betrokken (alleen Nederlandse nabestaanden of ook buitenlandse nabestaanden)? Dit is een basale keuze die gevolgen heeft voor de voertaal (en het eventueel inschakelen van tolken) en welke namen er voorgelezen of getoond worden.

bottom of page