top of page

Vergunningen gemeente

De gemeente waar de herdenking plaatsvindt, is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte, maar ook voor de verkeersregulatie en het voorkomen van overlast. Voor een bijeenkomst in de openbare ruimte moet een vergunning worden aangevraagd. Ook wanneer er grote verkeersdrukte verwacht wordt en er extra parkeergelegenheid ‘gecreëerd’ moet worden, vraagt dit overleg met de gemeente.


Zodra de locatie voor de herdenkingsbijeenkomst is vastgesteld, betekent dit dat er tijdig vergunningen moeten worden aangevraagd bij gemeente. Daaruit komen mogelijk extra randvoorwaarden voort. Het kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor de openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, geluid, communicatie met omwonenden etc.


De gemeente of veiligheidsregio houdt vaak een evenementenkalender bij, waar te controleren is of de herdenking niet samenvalt met een ander evenement. Probeer een dergelijke samenloop te vermijden. Ook andere grotere evenementen leggen druk op de beschikbare parkeergelegenheid en vergroten de verkeersdrukte. Ook kan het zijn dat deelnemers onderweg naar de herdenking geconfronteerd worden met een feestende menigte.

bottom of page